DHMZ – Klimatska ocjena za mjesec listopad 2014.

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA LISTOPAD 2014.

Analiza temperaturnih anomalija za listopad 2014. godine pokazuje da su srednje mjesečne temperature zraka bile na svim analiziranim postajama iznad višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.). Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 0.7°C (Dubrovnik) do 3.2°C (Varaždin).
Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za listopad 2014. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (Zavižan te dio srednjeg i južnog Jadrana), vrlo toplo (šire područje Gospića i Zadra te dio sjeverne, srednje i istočne Hrvatske) i toplo (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA LISTOPAD 2014.

Analiza količina oborine za listopad 2014. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine bile na podjednakom broju postaja ispod odnosno iznad prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za listopad 2014. godine nalaze u rasponu od 5% višegodišnjeg prosjeka u Hvaru (4.1 mm) do 267% tog prosjeka u Daruvaru (169.5 mm).
Oborinske prilike u Hrvatskoj za listopad 2014. godine opisane su sljedećim kategorijama: kišno (dio sjeverne, središnje i istočne Hrvatske), vrlo kišno (dio središnje i istočne Hrvatske), sušno (šire područje Malog Lošinja te dio srednjeg i južnog Jadrana), vrlo sušno (dio srednjeg Jadrana i pripadnog zaleđa) i normalno (preostali dio Hrvatske).

Sličan sadržaj