DHMZ: Klimatska ocjena za mjesec studeni 2015.

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA STUDENI 2015.

Na gotovo svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka za studeni 2015. bila je iznad višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. na što ukazuje pozitivan predzak temperaturnih anomalija. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -0,1°C (Poreč) do 3,5°C (Zagreb-Grič i Zavižan).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za studeni 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (dio istočne Hrvatske te dio sjevernog i srednjeg Jadrana i zaleđa), vrlo toplo (šire područje Parga, dio sjeverozapadne Hrvatske te dio južnog Jadrana), ekstremno toplo (Zavižan) i toplo (preostali dio Hrvatske).
11_2015temp

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA STUDENI 2015.

Analiza količina oborine za studeni 2015. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine na svim analiziranim postajama bile ispod prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za studeni 2015. godine nalaze u rasponu od 16% višegodišnjeg prosjeka u Dubrovniku (23,8 mm) do 97% tog prosjeka u Slavonskom Brodu (61,8 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za studeni 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (šire područje Karlovca, Senja i Knina, dio istočne Hrvatske te dio srednjeg i južnog Jadrana), vrlo sušno (dio sjevernog Jadrana i šire područje Dubrovnika), ekstremno sušno (šire područje Rijeke) i sušno (preostali dio Hrvatske).
11_2015oborina

Izvor: DHMZ

Sličan sadržaj