DHMZ: Klimatska ocjena za mjesec svibanj 2014.

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA SVIBANJ 2014.

Analiza temperaturnih anomalija za svibanj 2014. godine pokazuje da su na većem broju analiziranih postaja srednje mjesečne temperature zraka bile ispod višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.). Samo na nekoliko postaja srednja mjesečna temperatura zraka bila je jednaka prosjeku (Rijeka, Sisak, Zavižan i Zagreb-Grič). Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -1.1°C (Knin) do 0.7°C (Parg).
Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2014. godine opisane su dominantnom kategorijom normalno izuzevši šire područje Knina i dio južnog Jadrana koji se nalaze u kategoriji hladno.

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA SVIBANJ 2014.

Analiza količina oborine za svibanj 2014. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine na većini analiziranih postaja bile iznad višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za svibanj 2014. godine nalaze u rasponu od 60% višegodišnjeg prosjeka u Kninu (54.0 mm) do 272% tog prosjeka u Osijeku (159.4 mm).
Oborinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2014. godine opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno kišno (šire područje Osijeka), vrlo kišno (dio istočne Hrvatske), kišno (Zavižan, dio sjeverne, središnje i istočne Hrvatske te sjevernog i južnog Jadrana), sušno (šire područje Knina) i normalno (preostali dio Hrvatske).

Izvor: DHMZ

Sličan sadržaj