DHMZ: Klimatska ocjena za proljeće 2014.

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA U PROLJEĆE 2014. GODINE

Srednje proljetna (ožujak, travanj, svibanj) temperatura zraka je na svim analiziranim postajama bile viša od odgovarajućeg višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. Odstupanja srednje proljetne temperature zraka su se kretala od 0.5°C u Komiži do 2.7°C u Pargu.
Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za proljeće 2014. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (dio južnog Jadrana), toplo (dio istočne Hrvatske te dio srednjeg i južnog Jadrana), ekstremno toplo (šire područje Poreča i Rijeke) i vrlo toplo (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U PROLJEĆE 2014. GODINE

Analiza proljetnih količina oborine izraženih u % prosječnih vrijednosti (1961.-1990.) pokazuje da su na većem broju analiziranih postaja količine oborine bile više od prosjeka. Količine su se kretale od 73% proljetnog prosjeka u Senju do 178% prosjeka u Osijeku.
Prema raspodjeli percentila oborinske prilike za proljeće 2014. godine svrstane su u sljedeće kategorije: ekstremno kišno (šire područje Siska), vrlo kišno (dio istočne Hrvatske i dio južnog Jadrana), kišno (dio južnog Jadrana), sušno (dio sjevernog Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske).

Izvor: DHMZ

Sličan sadržaj