DHMZ: KLIMATSKI IZVJEŠTAJ ZA LIPANJ


Na službenim stranica Državnog hidrometeorološkog zavoda objavljen je klimatski izvještaj za lipanj. Mi smo svoj osvrt na lipanj dali zadnjeg dana mjeseca kada smo vam rekli da je lipanj u PGŽ uglavnom bio iznadprosječno topao, dok su oborine izostale na riječkom području, istočnom priobalju i u Gorskom kotaru. Otoci su po pitanju kiše prošli bolje pa je lipanj oborinski bio normalan.

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA LIPANJ 2013.

Analiza temperaturnih anomalija za lipanj 2013. godine pokazuje da su gotovo u cijeloj Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile iznad višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. Izuzetak čini Knin gdje je srednja mjesečna temperatura zraka bila neznatno niža od višegodišnjeg prosjeka. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -0.2°C u Kninu do 1.7°C u Pargu.Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za lipanj 2013. godine opisane su sljedećom kategorijama: normalno (dio istočne Hrvatske, šire područje Pazina, Šibenika i Knina te dio južnog Jadrana), vrlo toplo (dio sjevernog Jadrana, šire područje Gospića te dio sjeverozapadne Hrvatske) i toplo (preostali dio Hrvatske).

 

 

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA LIPANJ 2013.

Analiza količina oborine za lipanj 2013. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za lipanj 2013. godine nalaze u rasponu od 17% višegodišnjeg prosjeka u Komiži (8.0 mm) do 173% tog prosjeka u Kninu (153.3 mm).Oborinske prilike u Hrvatskoj za lipanj 2013. godine opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno sušno (šire područje Karlovca), vrlo sušno (dio središnje Hrvatske), sušno (dio istočne Hrvatske, dio sjevernog i južnog Jadrana te šire područje Varaždina i Zagreba), kišno (šire područje Zadra), vrlo kišno (okolica Knina) i normalno (preostali dio Hrvatske).

 

Sličan sadržaj