DHMZ O 2013. GODINI

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA U 2013. GODINI
Protekla godina je ocijenjana u većem dijelu Hrvatske kao ekstremno topla izuzevši šire područje Varaždina i dio središnje Hrvatske koji su svrstani u kategoriju vrlo toplo.

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U 2013. GODINI
Analiza godišnjih količina oborine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da je u 2013. godini u Hrvatskoj, oborine bilo više od prosjeka na većini analiziranih postaja. Izuzetak čine Slavonski Brod i Lastovo gdje je spomenuta količina oborine bila manja od višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za 2013. godinu nalaze u rasponu od 93% (Lastovo) do 135% (Rijeka) spomenutog prosjeka za ovu godinu.
U kategoriji vrlo kišno nalazi se dio sjeverozapadne i središnje Hrvatske, zatim dio sjevernog i srednjeg Jadrana s pripadnim zaleđem te šire područje Dubrovnika dok je ekstremno kišno bio na širem području Rijeke. Dio središnje Hrvatske te dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana s pripadnim zaleđem nalazi se u kategoriji kišno. Preostali dio Hrvatske svrstan je u kategoriju normalno.

Srednje godišnje temperature zraka za opservatorij Zagreb-Grič

Osim navedenog, usporedbom vrijednosti srednjih godišnjih temperatura zraka za Zagreb-Grič u razdoblju 1862.-2013. godina vidljivo je da je 2013. godina bila dvanaesta najtoplija godina od početka mjerenja (za opservatorij Zagreb-Grič za 2013. godinu srednja godišnja temperatura zraka iznosi 12.9°C). Navedeno ukazuje na činjenicu da temperatura zraka u Hrvatskoj i dalje prati trend globalnog zatopljenja s izvjesnim međugodišnjim kolebanjima.

Sličan sadržaj