DHMZ O 2013. GODINI

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA U 2013. GODINI Protekla godina je ocijenjana u većem dijelu Hrvatske kao ekstremno topla izuzevši šire područje Varaždina i dio središnje Hrvatske koji su svrstani u kategoriju vrlo toplo. ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U 2013. GODINI Analiza godišnjih količina oborine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da je u 2013. godini u Hrvatskoj, oborine bilo više od prosjeka na većini analiziranih postaja. Izuzetak čine Slavonski Brod i Lastovo gdje je spomenuta količina oborine bila manja od višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje…

Više