DHMZ: Ocjena lipnja 2018. | Na riječkom području te na dijelu Gorskog kotara ekstremno toplo

Analiza temperaturnih anomalija za lipanj 2018. godine pokazuje da je na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka nadmašila višegodišnji prosjek (1961. – 1990.). Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 1,1 °C (Knin) do 3,1 °C (Zagreb-Grič).

Apsolutna maksimalna temperatura zraka za lipanj 2018. većinom je nadmašila odgovarajući višegodišnji prosjek (1961. – 1990.). Odstupanja su se nalazila u rasponu od -0,8 °C (Pazin) do 3,2 °C (Zadar). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u lipnju 2018. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za lipanj 2018. godine opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno toplo (dio središnje Hrvatske, dio sjevernog i srednjeg Jadrana te južni Jadran), toplo (dio istočne Hrvatske i šire područje Knina) i vrlo toplo (preostali dio Hrvatske).

 

Analiza količina oborine za lipanj 2018. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) pokazuje da su na većini analiziranih postaja količine oborine bile iznad višegodišnjeg prosjeka dok su na postajama Ogulin i Split-Marjan bile jednake prosjeku. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za lipanj 2018. godine nalaze u rasponu od 64 % višegodišnjeg prosjeka u Lastovu (26,4 mm) do 224 % tog prosjeka u Šibeniku (119,4 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za lipanj 2018. godine opisane su dominantnom kategorijom normalno dok je postaja Zagreb-Grič svrstana u kategoriju sušno. Iako nije prikazano na karti postaja Zagreb-Maksimir imala je 128 % lipanjskog prosjeka oborine (127,8 mm) što je svrstava u kategoriju kišno. U kategoriji kišno nalazi se također istočna Hrvatska, šire područje Karlovca i Pazina te dio južnog Jadrana. Šire područje Šibenika svrstano je u kategoriju vrlo kišno.

Slike i tekst : DHMZ

Sličan sadržaj