DHMZ: Ocjena mjeseca lipnja 2015.

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA LIPANJ 2015.

Analiza temperaturnih anomalija za lipanj 2015. godine pokazuje da su na svim analiziranim postajama srednje mjesečne temperature zraka bile iznad višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.). Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 1,1°C (Daruvar) do 3,0°C (Rijeka).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za lipanj 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno toplo (dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana te dio sjeverozapadne Hrvatske), toplo (Zavižan i dio istočne Hrvatske) i vrlo toplo (preostali dio Hrvatske).
6_2015temp

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA LIPANJ 2015.

Analiza količina oborine za lipanj 2015. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine na većini analiziranih postaja bile ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za lipanj 2015. godine nalaze u rasponu od 10% višegodišnjeg prosjeka u Lastovu (3,9 mm) do 144% tog prosjeka u Kninu (126,9 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za lipanj 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana te dio sjeverozapadne Hrvatske), ekstremno sušno (istočna Hrvatske), vrlo sušno (šire područje Pazina, Zadra, Bjelovara i Daruvara), kišno (šire područje Knina) i sušno (preostali dio Hrvatske).
6_2015oborina

Izvor: DHMZ

Sličan sadržaj