DHMZ: Ocjena mjeseca ožujka 2015. godine

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA OŽUJAK 2015.

Analiza temperaturnih anomalija za ožujak 2015. godine pokazuje da su u cijeloj Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile iznad višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.). Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 0.3 °C (Zavižan) do 1.8 °C (Rijeka, Senj i Zagreb-Grič).
Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za ožujak 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (dio središnje Hrvatske te dio sjevernog i srednjeg Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA OŽUJAK 2015.

Analiza količina oborine za ožujak 2015. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine bile ispod višegodišnjeg prosjeka izuzevši Osijek, Komižu i Dubrovnik gdje je taj prosjek nadmašen. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za ožujak 2015. godine nalaze u rasponu od 29% višegodišnjeg prosjeka u Varaždinu (15.7 mm) do 237% tog prosjeka u Dubrovniku (256.0 mm).
Oborinske prilike u Hrvatskoj za ožujak 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo kišno (šire područje Dubrovnika), kišno (dio južnog Jadrana), normalno (istočna Hrvatska, šire područje Karlovca te dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana), ekstremno sušno (šire područje Varaždina), vrlo sušno (dio središnje Hrvatske) i sušno (preostali dio Hrvatske).

Izvor: DHMZ

Sličan sadržaj