DHMZ: Ocjena mjeseca studenog 2014.

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA STUDENI 2014.
Analiza temperaturnih anomalija za studeni 2014. godine pokazuje da su u cijeloj Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile iznad višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 2.3°C u Dubrovniku do 4.9°C na Zavižanu.
Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za studeni 2014. godine opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno toplo (sjeverni, srednji i dio južnog Jadrana s pripadnim zaledem), vrlo toplo (dio sjeverne, središnje i istočne Hrvatske te dio južnog Jadrana i zaleda) i toplo (dio istočne Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA STUDENI 2014.
Analiza količina oborine za studeni 2014. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine bile na podjednakom broju postaja ispod odnosno iznad prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za studeni 2014. godine nalaze u rasponu od 16% višegodišnjeg prosjeka u Osijeku (8.8 mm) do 207% tog prosjeka u Pazinu (276.7 mm).
Oborinske prilike u Hrvatskoj za studeni 2014. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (dio središnje i istočne Hrvatske te dio južnog Jadrana), vrlo sušno (dio istočne Hrvatske), kišno (šire područje Knina, te dio sjevernog i južnog Jadrana), vrlo kišno (dio sjevernog Jadrana i zaleda) i normalno (preostali dio Hrvatske).

Izvor: DHMZ

Sličan sadržaj