RIMETEO škola: Glavne razlike ciklonalnog i anticiklonalnog juga na našem području

null
Ciklonalno jugo vjetar je toplog sektora ciklone, čije se središte nalazi zapadno ili sjeverozapadno u odnosu na Jadran, ili se sa svojim središtem nalazi u sjevernom dijelu Jadrana. Jugo uvijek puše na prednjoj strani ciklone, odnosno od periferije prema njezinom središtu. Kako je taj vjetar topao i sa sobom iz Sredozemlja donosi dosta vlage u zraku, on se uzdiže uz naše planine gdje dolazi do kondenzacije vodene pare i počinju oborine.

Dok ciklonalno jugo uvijek puše na prednjoj strani ciklone koja se vrti suprotno od kazaljke na satu, anticiklonalno jugo puše na stražnjoj strani anticiklone koja se vrti u smjeru kazaljke na satu. Na našem području dolazi do anticiklonalnog juga, kada je anticiklona sa svojim središtem južnije od nas. U pravilu takve situacije su nam vrlo česte u proljeće i takvo južno strujanje zraka nam u principu ne donosi oborine, jer zračna struja ne prevaljuje dug put preko mora i ne donosi toliko vlage sa sobom, a stvara samo visoku naoblaku.

Najjači i najčešči udari vrlo jakog juga u našoj županiji su prema kvarnerskim otocima i otvorenom moru, dok Riječki zaljev vrlo često zna biti pošteđen jačeg juga zbog kvarnerskih otoka, koja rade prirodnu barijeru tom vjetru. Isto tako vrlo jakog i olujnog juga zna također biti na dijelu područja Gorskog kotara.

Kako se na južnoj strani planina Gorskog kotara topao i vlažan zrak uzdiže, dolazi do kondenziranja vodene pare i oborina, a s druge strane naglo se spušta i zagrijava, pa tako taj vjetar dolazi topliji nego što je bio zrak prije njegovog dolaska na tom području. Iz tog razloga imamo vrlo slične temperature zraka u gorskim krajevima i duž obale, kada je vrijeme po jugu.

Jugo je vjetar koji postupno jača i uglavnom puše jednolično, za razliku od bure koja puše na mahove.
Foto: Davor Žunić/Cropix

Sličan sadržaj