Hladnoća ubija biljni i životinjski svijet u SAD-u

Ribolov je strast za mnoge koji žive u Virginia Beachu, ali nedavne hladnoće dokazuju da je previše hladno za život riba.

Ribe mogu izdržati niske temperature do neke granice, ali nakon toga ribe postaju trome te mogu umrijeti.

Kako kažu s Instituta pomorskih znanosti zabilježen je veća smrtnost riba u odnosu na višegodišnje prosjeke. Mnoge vrste riba plivaju u tople vodi, no neke ostaju u zaljevu i čejua toplije dane.

Foto: Wungerground

Sličan sadržaj