ISTRAŽIVANJE POKAZALO DA NEKE GLJIVE PROIZVODE VLASTITI VJETAR


Ne, nismo se najeli ludih gljiva, nego samo prenosimo rezultate istraživanja koje su proveli Amerikanci.

Po njihovim spoznajama gljive su u stanju proizvesti vlastiti vjetar kako bi raznosile spore. Bilo im je čudno da se gljive šire, na područjima bez vjetra pa su proveli istraživanje koje ih je iznenadilo.

Naime, utvrdili su da neke gljive ispuštaju vodene kapljice u atmosferu oko sebe koje onda hlade zrak i stvaraju mini oborinsku struju koja omogućava raznošenje spora.

Sličan sadržaj