Ljeto 2019. toplije od višegodišnjeg prosjeka | Količine oborine većinom su bile ispod prosjeka

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA LJETO 2019.

Srednja sezonska temperatura zraka za ljeto 2019. bila je na svim analiziranim postajama iznad višegodišnjeg prosjeka 1981. – 2010. Odgovarajuće temperaturne anomalije za ljeto (lipanj, srpanj, kolovoz) 2019. bile su u rasponu od 1,2 °C (Komiža) do 2,9 °C (Zagreb-Grič).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2019. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo toplo (istočna Hrvatska, šire područje Varaždina te dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana) i ekstremno toplo (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA LJETO 2019.

Analiza ljetnih količina oborine izraženih u % ljetnih vrijednosti (1981. – 2010.) pokazuje da su količine oborine u Hrvatskoj većinom bile ispod prosjeka. Količine su se kretale od 37 % ljetnih količina oborine u Hvaru do 128 % spomenutog prosjeka u Varaždinu.

Prema raspodjeli percentila oborinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2019. godine svrstane su u sljedeće kategorije: sušno (šire područje Zagreba, Bjelovara i Siska te dio sjevernog i srednjeg Jadrana), vrlo sušno (šire područje Parga), kišno (šire područje Varaždina) i normalno (preostali dio Hrvatske).(DHMZ)

Sličan sadržaj