DHMZ: U kolovozu 2019. godine nije bilo rekordnih vrijednosti temperature zraka

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA KOLOVOZ 2019.

Pozitivne anomalije srednje mjesečne temperature zraka pokazuju da je kolovoz 2019. u Hrvatskoj bio topliji od višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.) na svim analiziranim postajama. Anomalije srednje mjesečne temperature zraka za kolovoz 2019. godine bile su u rasponu od 1,4 °C (Komiža) do 2,5 °C (Zagreb-Grič).

Apsolutna maksimalna temperatura zraka u kolovozu 2019. godine bila je viša od odgovarajućeg prosjeka (1981. – 2010.). Odstupanja su bila u rasponu od 0,2 °C (Varaždin) do 4,2 °C (Knin). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u kolovozu 2019. godine nije bilo rekordnih vrijednosti temperature zraka.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za kolovoz 2019. godine opisane su dominantnom kategorijom vrlo toplo izuzevši šire područje Varaždina te dio sjevernog i srednjeg Jadrana i zaleđa koji se nalaze u kategoriji toplo.

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA KOLOVOZ 2019.

Analiza količina oborine za kolovoz 2019. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.) pokazuje da su količine oborine bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka dok je u Pazinu bila jednaka prosjeku. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za kolovoz 2019. godine nalaze u rasponu od 3 % višegodišnjeg prosjeka u Komiži (0,8 mm) do 120 % tog prosjeka u Osijeku (82,2 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za kolovoz 2019. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo sušno (šire područje Bjelovara), sušno (dio središnje i istočne Hrvatske, dio sjevernog Jadrana i zaleđa te šire područje Dubrovnika) i normalno (preostali dio Hrvatske). (DHMZ)

Sličan sadržaj