Na području Čabra i Gerova uništeno više od 90 posto stabala

null
Izravne štete samo na području Čabra i Gerova procjenjuju na više desetaka milijuna kuna

DELNICE Na šumama Gorskog kotara su u prošlih nekoliko dana zbog vremenskih nepogoda nastale velike štete, koje je teško točno procijeniti, ali se, prema prvim procjenama, radi o šteti od više stotina milijuna kuna, izjavio je danas član uprave Hrvatskih šuma Ivan Ištok.

Predstavnici Hrvatskih šuma danas su obišli područje Čabra i Gerova, koje je najteže pogođeno.

Ištok je kazao da se izravne štete samo na području Čabra i Gerova procjenjuju na više desetaka milijuna kuna i da su u obilasku utvrdili velike štete na bukovim stablima.

Procjenjujemo da je 90 do 100 posto stabala na tom području oštećeno, rekao je ističući da je riječ o pretežito mladim stablima, koje će se morati posjeći, a da zrelija stabla imaju šanse preživjeti.Raduje da je jela gotovo neoštećena, dodao je.

Ištok je rekao da se, također prema procjenama, na području Gerova i Čabra radi o gotovo milijun kubika drvne mase, koju će trebati posjeći i izvući iz šume.

Na upit o sanaciji i financijskim štetama, kazao je da Hrvatske šume imaju zakonsku obvezu sanirati štete u roku od dvije godine, ali da će to biti teško ostvarivo budući se radi o velikom zahvatu.

Nama šumarima je važno stanje oštećenih staništa, kojima će trebati puno godina da se vrate u prijašnje stanje, naglasio je.

Na upit o tijeku sanacije, odgovorio je da će se najprije sanirati ono što može predstavljati opasnost, odnosno stabla uz ceste, koje su zatrpane drvećem, a kasnije će se sanirati i unutrašnjost šuma.
Tekst: HINA
Foto: Tony Mrkvicka

Sličan sadržaj