Na Velikim jezerima iznadprosječna količina leda


Velika hladnoća koja ove zime dominira na Velikim jezerima, dovela je do toga da se ovih dana bilježi rekordna prekrivenost ledom, kakva nije zabilježena u 20 godina.

Led se počeo stvarati već krajem studenoga, a s obzirom da nova hladnoća tek slijedi, jezera će se nastaviti i dalje zamrzavati. Za ovu zimu predviđa se da će ledom biti prekriveno 60% površine Velikih jezera, a prošle godine taj je postotak bio na 38%.

Da bi se led formirao moraju postojati točno određeni vremenski uvjeti. U prvom redu, tu je naravno hladnoća, ali i tišina. U situacijama bez vjetra led se lakše formira i deblja, dok vjetar pravi poteškoće u održavanju leda kompaktnim.

Bude li led i dalje čvrst i kompaktan kao sada, dovest će do ublažavanja i tzv. jezerskog snježnog efekta, jer hladan zrak koji bude prelazio preko jezera neće moći dobiti potrebnu vlagu, da bi primjerice Chicagu donio snijeg.

Naslovna: Satelitska snimka Velikih jezera od 23. siječnja 2014, NOAA

Sličan sadržaj