Ocjena klimatološke jeseni i studenog 2017.

Evo kakva je bila klimatološka jesen 2017. godine. te mjesec studeni što se tiče temperatura i oborina.

Temperature

Srednje temperature zraka na sezonskoj skali (jesen) bile su na većem broju analiziranih postaja iznad višegodišnjeg prosjeka 1961 – 1990. dok je u Rijeci srednja jesenska temperatura zraka bila jednaka prosjeku.

Odgovarajuće temperaturne anomalije za jesen (rujan, listopad, studeni) 2017. godine bile su u rasponu od -0,6°C (Zavižan i Šibenik) do 0,9°C (Bjelovar).

Prema raspodjeli percentila toplinske prilike u Hrvatskoj za jesen 2017. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (dio sjeverozapadne i središnje Hrvatske) i normalno (preostali dio Hrvatske).

Na većini analiziranih postaja srednja mjesečna temperatura zraka za studeni 2017. godine bila je iznad višegodišnjeg prosjeka 1961. – 1990. dok je u Kninu bila jednaka prosjeku. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -1,2°C (Zavižan) do 1,9°C (Zagreb-Grič).

Odstupanja apsolutne maksimalne temperature zraka za studeni 2017. godine bila su većinom niža od odgovarajućeg prosjeka (1961. – 1990.), a nalazila su se u rasponu od -3,1°C (Slavonski Brod) do 0,7°C (Rijeka).

Oborine

Analiza količina oborine za jesen 2017. godine, izražena u % višegodišnjeg prosjeka 1961 – 1990, pokazuje da su količine oborine bile većinom iznad prosjeka. Odgovarajuće količine oborine za jesen 2017. godine bile su u rasponu od 84% na postaji Split-Marjan do 214% višegodišnjeg prosjeka za ovu sezonu u Malom Lošinju.

Prema raspodjeli percentila, količine oborine za jesen 2017. godine opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno kišno (šire područje Varaždina i Malog Lošinja), kišno (šire područje Bjelovara, dio istočne Hrvatske te dio sjevernog i južnog Jadrana ), normalno (dio srednjeg i južnog Jadrana i zaleđa) i vrlo kišno (preostali dio Hrvatske). (DHMZ).

Analiza količina oborine za studeni 2017. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom iznad prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za studeni 2017. godine nalaze u rasponu od 58% višegodišnjeg prosjeka u Osijeku (33,0 mm) do 232% višegodišnjeg prosjeka u Hvaru (194,7 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za studeni 2017. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo kišno (dio sjevernog i južnog Jadrana), kišno (dio sjevernog Jadrana, šire područje Šibenika te dio središnje Hrvatske), sušno(dio istočne Hrvatske) i normalno (preostali dio Hrvatske).

fotografije: DHMZ