Rječina, Sušica (FOTO)

Iako vodostaj Rječine i dalje stagnira, prema fotografijama koje je snimio LLeon, možete vidjeti da se rijeka ponegdje i izlila.
Također je snimio manje poznatu pritoku Sušicu. Ova riječicu obilježava hirovit tok. Naglo počne teći, ali i naglo presuši i obično je aktivna samo za jakih kiša, kao što je sada slučaj.

Martinovo selo

Lukeži

Trnovica

Kukuljani

Sušica, Podkilavac

Sličan sadržaj