SAD: U Iowi zabrinuti zbog pepela koji se koristi za odleđivanje cesta

U gradu Muscatine koji se nalazi u saveznoj državi Iowi stanovništvo je zabrinuto zbog pepela koji se koristi za odleđivanje cesta. Lokalna elektrana prizvodi mješavinu pepela i soli s kojim se posipavaju ceste. Agencija za zaštitu okoliša (EPA) tvrdi da pepeo sadrži živu i arsen koji su štetni za okoliš. EPA predlaže da se štetne tvari iz pepela uklone.

Foto:theweathernetwork

Sličan sadržaj