Studija: Klimatske promjene mogu prepoloviti sjevernoameričku populaciju ptica

audubon-compiled_83438_990x742

Najnovija studija provedena u SAD-u velika je prijetnja sjevernoameričkim pticama, naravno ostvari li se. Klimatske promjene nastave li sa svojim procesima, mogle bi ih prepoloviti.

Čak 314 vrsta ptica može izgubiti svoje stanište zbog zagrijavanja planeta. Blizu 200 tih vrsta može svoje stanište potražiti drugdje i prilagoditi se životu u drugim staništima, ali njih 126 vrsta ne bi imalo gdje.

U studiji je kombinirano 30 godina promatranja ptica u zimsko doba sa projekcijama budućih klimatskih promjena, baziranih na do sada zabilježenim promjenama.

Stvorena je mapa klimatske prilagodljivosti za 588 vrsta koje žive u SAD-u i Kanadi. Prilagodljivost je određena trenutnim rasporedom ptičjih vrsta na kontinentu, a zatim je napravljena simulacija pojačane emisije stakleničkih plinova i njihove posljedice na pojedine vrste.
Po njihovim izračunima, najbolje bi prošle vrste koje obitavaju na područjima visoke trave, jer u području šume bila i prevelika koncentracija lošeg zraka koji bi ugrožavao ptice.

Postoji nekoliko indikatora klimatskih promjena koji bi primorao ptice na traženje novih staništa, a to su visoke temperature i promjene u količini oborina.
Da bi se stekla najbolja slika, trebaju li neke vrste migrirati ili ne, potrebno je odgovoriti na nekoliko pitanja. Kako se ptice fiziološki nose s porastom temperature, kako promjene u temperaturi ili vlagi utječu na njihove izvore hrane, pa čak i to kako klimatske promjene utječu na njihove međusobne odnose unutar vrsti?

Teško je dati odgovore na sve to jer čak i najistraženije vrste nisu toliko istražene da bi se moglo znati kakve bi posljedice klimatske promjene imale po njih.
Ono što se zna je da bi neke kanadske pokrajine koje su trenutno hladnije, s porastom temperature mogle dobiti neke vrste ptica koje bi zbog previsoke temperature u SAD-u migrirale u Kanadu. No, i tu se radi o maču s dvije oštrice. Neki bi se možda i prilagodili novom okruženju, ali što onda s ostalima koji ne bi?

Ne vrijedi ni ugodan zrak, povoljne temperature, dovoljno vlage, ako nema hrane koja omogućava to preživljavanje. A jednom kad se načini šteta u hranidbenom lancu, nema povratka.

Trenutno je 1.373 vrsta ptica u svijetu na rubu opstanka. Još nije kasno za njih, na nama je da poduzmemo pola, one će same odraditi svoj dio, jer bez njih svijet nikad više neće biti isti.

Sličan sadržaj