Svjetska meteorološka organizacija potvrdila Regionalni pomorski meteorološki centar DHMZ-a kao regionalno središte Svjetskog informacijskog sustava (WIS/WIGOS DCPC)

DHMZ, 15. 9. 2014. – 10. rujna 2014. na Izvanrednoj sjednici Komisije za osnovne sustave Svjetske meteorološke organizacije (WMO – World Meteorological Organization) u Asuncionu, Paragvaj, Hrvatska je potvrdila Regionalni pomorski meteorološki centar DHMZ-a kao dio novog Svjetskog informatičkog sustava WMO-a (WIS – WMO Information System). Zbog prepoznatljivost na svjetskoj razini za ovaj će se Centar koristiti službena kratica i naziv AMMC (Adriatic Marine Meteorological Centre).

Nositelj Regionalnog pomorskog meteorološkog centra je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) koji je kroz dvije godine složenog postupka uspješno ispunio zahtjevne tehničke uvjete i zadovoljio standarde WMO-a za registraciju i dobivanje licence centra. U informatičkom sustavu WMO-a službeni naziv za informacijski centar regionalne razine je DCPC (Data Colection or Production Centre). Ovim statusom Regionalni pomorski meteorološki centar DHMZ-a (AMMC) je ostvario kompetencije za prikupljanje i izradu podataka i produkata u sustavu WIS-a. AMMC također doprinosi izgradnji temelja novog Svjetskog integriranog motriteljskog sustava WMO-a pod nazivom WIGOS (WMO Integrated Global Observing System).

AMMC u Hrvatskoj predstavlja ključnu točku komunikacije i prijenosa pomorskih meteoroloških informacija, podataka i produkata za cjelokupno područje Jadrana i svih zemalja na Jadranu sa Svjetskim informatičkim centrom GISC Offenbach (GISC – Global Information System Center) u Njemačkoj. Uspostavljanjem ovog centra Hrvatska također ostvaruje poziciju vodeće zemlje konzorcija u koji ulaze Italija, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, a očekuje se i pridruživanje Albanije, u okviru kojeg AMMC prikuplja i proslijeđuje službene pomorske meteorološke podatke i produkte nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi i njihovih partnerskih organizacija. DHMZ je kao svoje partnerske organizacije u Hrvatskoj uključio Geofizički odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski hidrografski institut i Institut za oceanografiju i ribarstvo. S tim je organizacijama ostvaren sporazum operativne podrške AMMC-u s pomorskim meteorološkim podacima iz njihovih operativnih motriteljskih sustava.

Ostvarenjem licence Hrvatska potvrđuje tehničku spremnost funkcioniranja AMMC-a za područje Jadrana u tehničkoj i stručnoj podršci kao i upravljanju centra. U početku će AMMC funkcionirati s razmjerno skromnim kapacitetom, s obzirom na činjenicu da je Centar u fazi pripreme za kompletnu djelatnost, koji će se sve više proširivati. Sustav će vremenom uključivati sve veći broj pomorskih meteoroloških informacija na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Sve veći kapaciteti ostvarivat će se i za usluživanje korisnika a tome će doprinijeti izgradnja korisničkog sustava za dohvat informacije koji uključuje i novu generaciju tzv. metapodataka koji dodatno opisuju pomorske meteorološke podatke i produkte.

AMMC se uspostavlja i razvija kao virtualno informacijsko regionalno središte WMO-a u cilju podrške održivog gospodarskog rasta i razvoja Jadranskog mora i priobalja – od projektnih zadataka do odgovarajućih stručnih studija i podloga te operativnih izrada produkata za potrebe AMMC-a. Ovime je ostvaren jedan od ciljeva Strateškog plana DHMZ-a koji se naslanja izravno na Strategiju pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje od 2014 do 2020. godine (Cilj 5.2. Osigurati pružanje učinkovite javne usluge pomorske administracije u svrhu razvoja pomorskog gospodarstva – Mjera 5.2.8. Unaprijediti usluge pomorske meteorološke službe kroz uspostavu Jadranskog regionalnog pomorskog hidrometeorološkog centra) te na Strategiju razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (5.2.1.2. Nautički turizam – ostale aktivnosti razvoja proizvoda – unapređenje sustava sigurnosti na moru).

Sličan sadržaj