Otpadne vode industrije nafte utječu na porast broja potresa u SAD-u

Otpadne vode industrije nafte i plina utječu na povećanje broja potresa u SAD-u. Najveći porast potresa zabilježen je u državi Oklahomi. Istraživaći kažu da je zabilježeno povećanje od 40 puta u stopi od potresa u američkoj saveznoj državi od 2008 do 2013. Istraživaći su rekli kako odlaganje nafte i plina u bunarima može imati za posljedicu povećanje broja potresa 35 kilometara dalje. Ovo istraživanje je objavljeno u časopisu Science Foto: BBC

Više