Otpadne vode industrije nafte utječu na porast broja potresa u SAD-u

Otpadne vode industrije nafte i plina utječu na povećanje broja potresa u SAD-u.
Najveći porast potresa zabilježen je u državi Oklahomi.

Istraživaći kažu da je zabilježeno povećanje od 40 puta u stopi od potresa u američkoj saveznoj državi od 2008 do 2013.

Istraživaći su rekli kako odlaganje nafte i plina u bunarima može imati za posljedicu povećanje broja potresa 35 kilometara dalje.

Ovo istraživanje je objavljeno u časopisu Science

Foto: BBC

Sličan sadržaj