TROPSKI PACIFIK VRLO AKTIVAN: DVA TAJFUNA I TROPSKA OLUJA

Čini nam se da tropski Pacifik nije bio nikad aktivniji, a opet s druge strane statistika kaže da još može bolje i da ovo nije prosjek. Aktivna su 2 tajfuna, Nari koji je prešao Filipine i kreće se prema Vijetnamu i Wipha, tajfun koji se kreće prema Japanu. Nekoliko tisuća kilometara istočnije prema kalifornijskom poluotoku kreće se tropska oluja Octave.

Više