Kako proljeće utječe na psihu ljudi?

Kada vam netko spomene proljeće, odmah ćete automatski ga povezati s buđenjem prirode nakon zimskog sna, duljim danima, višim tempraturama zraka. Iako zime nismo ni imali u proteklom razdoblju, ljudska psiha djeluje na način da zimu odmah povezuje s hladnoćom, tmurnim vremenom, kratkim danima. S proljećem sve se mijenja. Može se dogoditi da proljeće bude tmurno, kišovito, svježe, ali ljudska će ga psiha opet prikazivati kao vedro godišnje doba. Zima može biti najsunčanija, opet će imati negativnu konotaciju u većine ljudi. Proljeće utječe i na raspoloženje. Dulji i sunčani dani…

Više