Vremenske prilike otežavaju žetvu, a sjetva će kasniti

Veoma loše vrijeme, velike količine kiše i prevlažna zemlja otežavaju žetvu, usjevi su mokri – što utječe na njihovu kvalitetu, a po svemu sudeći i jesenska sjetva će kasniti, procjenjuju poljoprivredni stručnjaci. Voditelj Odjela za poljoprivredu Hrvatske gospodarske komore Županijske komore iz Osijeka Ernest Nad napominje da je situacija ozbiljna, padaline su poremetile radnje koje trebaju prethoditi sjetvi, a kasni i skidanje ljetnih usjeva. Na njive se ne može, usjevi su mokri, što otežava skidanje, a oborine štete usjevima i gubi se na kvaliteti, kazao je Nad. Nada se da…

Više