Sve veća potražnja za sunčevom svjetlošću u New Yorku

Sve više nebodera blokiraju dotok sunčeva svjetla i smanjuju kvalitetu zraka u Manhattanu desetljećima, ali stanovnici kažu da se stanje sve više pogoršava u posljednjih nekoliko godina. Sunčeva svjetlost će postati sve više i više vruća roba u New Yorku, sa apartmanima, koji će se graditi na najvišim katovima najviših zgrada, te će se prodavati za milijune dolara. U New Yorku je trenutno u izgradnji čak 15 nebodera visine preko 200 metara, a u godinama koje slijede taj broj bi se mogao povećati. Većina visokih nebodera gradi se u blizini…

Više