Mogu li velike katastrofe biti izbjegnute?

Opasne vremenske prilike kod ljudi uglavno izazivaju strah, a taj strah obično potiče i strahopoštovanje. Prijetnja za živote i imovinu do koje dolazi kod jakih nevremena, može stvoriti paniku koja traje i nakon događaja, čak i u onih ljudi koji nevrijeme nisu doživjeli. Ljudi se suočavaju s tim strahovima pokušavajući pronaći način da preuzmu kontrolu nad situacijom, bilo da se pripremaju za hitne intervencije zbog ekstremnih vremenskih događaja, ili da žive u područjima gdje su opasne vremenske prilike manje vjerojatne, dok se treći bore sa strahom na način da se…

Više