Ugrožene vrste: Morske vidre se još uvijek oporavljaju 25 godina nakon izljeva nafte s Exxon Valdez-a (VIDEO)

24. ožujka 1989., tanker Exxon Valdez udario je u greben pod imenom Prince William Sound na Aljasci, te prouzročio izljev 750 000 barela sirove nafte u vodama SAD-a. Do dana današnjega, to se smatra jednom od najvećih ekoloških katastrofa uzrokovanih ljudskim faktorom. U toj katastrofi uginule su mnoge životinje kao što su: – 250 morskih ptica – gotovo 4 000 morskih vidri – 247 tzv. ćelavih orlova (ptica koja je simbol SAD-a) – 22 orke – bezbroj ribljih i biljnih vrsta Utjecaj tog katastrofalnog izljeva i danas je vidljiv, s…

Više