Temperaturni ekstremi uzrok velikih pukotina u asfaltu na sjeveroistoku SAD-a


Velika hladnoća koja od početka siječnja uglavnom pogađa SAD, na sjeveroistoku zemlje stvorila je pukotine u zemlji i asfaltu, koje su toliko velike kao da su uzrokovane seizmičkom aktivnošću, tj. potresima.

Uzrok tome je voda, koja je prošla kroz postojeće pukotine, a zatim se smrznula ispod asfalta što je dovelo do širenja površine i širenja postojećih pukotina.

Protiv ove pojave nema pomoći, osim što je na službama za održavanje cesta, da kad popuste hladnoće, krenu u intenzivno obnavljanje asfaltiranih površina, jer ovakve ceste mogu biti vrlo opasne za vožnju.

Slika: Accuweather

Sličan sadržaj