Treća ciklona donijela snijeg dijelovima Krka i Cresa na oko 300 metara, ali ne i riječkom području na istoj visini

Tijekom ponedjeljka na vrijeme djeluje treća u nizu ciklona koje su se u proteklim danima premještale preko našeg područja, a nakon svake temperatura se lagano spuštala. Najava ciklona:

Upravo činjenica da je noć na ponedjeljak bila vedra i da su tek ujutro stizali oblaci (što je omogućilo pad temperatura), ostavila je prostora da u prognozi za ponedjeljak spomenemo padanje snijega na riječkom području iznad 300 metara. No, izuzev nekoliko primjera gdje je snijeg prolazno padao na oko 400 metara i povremenog miješanja oborine na nižim predjelima, najava prognostičkih modela pa tako i naša, nije se ostvarila. U nastavku teksta otkrivamo zašto je tome tako.

Na slici iznad samo je jedan od modela koji je najavljivao mogućnost snijega na riječkom području, a dok je istovremeno padanje snijega prikazivao za sjever Cresa, no ne i Krk.
Istovremeno je i riječkom području predviđao nešto intenzivnije oborine koje bi zbog svog intenziteta, vrlo brzo spustile temperature u okvire potrebne za snijeg. No, to se nije dogodilo.

Na gore priloženoj radarskoj snimci, u navedenom terminu je u Rijeci padala kiša, koja je bila slabog intenziteta, zbog čega je radar nije ni registrirao. Istovremeno su upravo Krk i Cres imali intenzivne oborine koje su brzo spustile temperaturu, što je rezultiralo snijegom i na oko 300 metara nadmorske visine uz čak lagano bijeljenje, a na višim lokacija i uz formiranje ponekog centimetra snježnog pokrivača.

Krk snimljen iz Povila, foto: Toni Butković

Cres, kod Vranskog jezera, foto: Ana Braškić
Baška, foto: Ivan Antić

Treskavac, foto: Dražen Maravić

Snijega je danas bilo na predjelima istočnog riječkog zaleđa pa smo zaprimili dojave o padanju snijega na Hreljinu, a kao što se može vidjeti na fotografiji s Plasa, formirao se na većim visinama i zamjetniji pokrivač.

Plase, Foto: Dalibor Sirotić

Sličan sadržaj