U gradsku upravu Čabra stiglo 700 zahtjeva za utvrđivanje šteta

Elementarna nepogoda s početka veljače ostavila je duboke tragove te je dominirala sjednicom Gradskog vijeća Čabra, jer premda se život polako vraća »u normalu«, još uvijek je preostalo puno posla.

ČABAR » U svjetlu nastale situacije povezane s elementarnom nepogodom koja je proteklih desetak dana zadesila području grada Čabra, nužno je potrebno čim prije od strane grada Čabra uputiti cirkularno pismo na određene adrese državnih službi i institucija, a poslove sanacije nastale štete prioritetno povjeriti domaćim tvrtkama i poduzetnicima, zaključeno je na sjednici Gradskog vijeća grada Čabra na kojoj je dominirala tema vezana uz zbivanja proteklih dana. Uvodnu informaciju o elementarnoj nepogodi na području grada Čabra podnio je gradonačelnik Kristijan Rajšel koji je pokušao detaljno prikazati zbivanja u kritičnim danima od 1. do 6. veljače, prvenstveno kroz djelovanje Stožera zaštite i spašavanja grada Čabra.

Pritom je posebice istaknuo veliku ozbiljnost s kojom se prišlo poslu, spomenuo je brojne sudionike aktivnosti i zahvalio svima na uloženom trudu. Sve su se aktivnosti odvijale prema određenim prioritetima, a na prvom mjestu bilo je poduzimanje svih potrebnih radnji kako bi se što prije i kvalitetnije donekle normalizirao život na stradalom području. Prvo se u dogovoru s »HEP-om« prišlo utvrđivanju stanja na objektima za distribuciju električne energije i planskom dopremanju određene količine agregata kako bi domaćinstva čim prije dobila potrebnu električnu energiju. Zbog zatvorenih prometnica i stabala i granja na njima angažirani su djelatnici »Hrvatskih šuma« te nekoliko tvrtki i poduzetnika, a poseban zadatak imali su pripadnici vatrogasnih postrojbi i liječnici koji su bili 24 sata u stanju pripravnosti.
Oštećen šumski fond

Ubrzo nakon proglašenja elementarne nepogode na teren su stigli pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja i specijalne policije koji su kontrolirali stanje na terenu, a posebice u udaljenijim i odsječenim naseljima gdje su živjele starije, bolesne i nemoćne osobe. Radovi na čišćenju prometnih pravaca odvijali su se planski i prema određenom intenzitetu, dogovorena je dostava nekoliko većih agregata za potrebe CVC-a, benzinskih postaja i opskrbu većih naselja, upućen je hitan zahtjev Primorsko-goranskoj županiji, nadležnim ministarstvima i nadležnim službama u Rijeci i Zagrebu za angažiranjem svih raspoloživih resursa kako bi se brže osposobila opskrba električnom energijom.

Sve državne, lokalne i nerazvrstane ceste bile su zatvorene, škole, institucije i tvrtke nisu radile, život je posve zamro. Svi su bili u očekivanju dolaska struje i evidentiranju nastalih šteta, a pripadnici HGSS upućeni su na obilazak starih i nemoćnih osoba na području grada Čabra zajedno s djelatnicima službe Pomoći i njege u kući. Nastavilo se s čišćenjem prometnica prema udaljenijim naseljima, ali i od Čabra prema Plešcima, od Prezida prema Tršću i Gerovu te od Parga za Čabar kako bi se makar donekle i uz vlastitu odgovornost moglo prometovati. Evidentirano je nekoliko slučajeva nestanka pitke vode, koji su ubrzo otklonjeni, neko vrijeme nije bilo telefonskih niti mobilnih veza, no zahvaljujući radu brojnih ekipa stanje je donekle normalizirano, iako posla ima još dosta. Prometnice su otvorene, škole i poduzeća počela su raditi, a električnom energijom opskrbljena je većina naselja.

Na to se nadovezao predsjednik Gradskog vijeća Josip Malnar navodeći neke podatke vezane uz nastale štete na šumskom fondu pri čemu je spomenuo podatak o 300.000 m3 štete, a godišnji etat na ovom području bio je 50.000 m3. Od II. svjetskog rata do današnjih dana nije bilo ovakvih šteta. Mišljenja je da bi se domicilnom gospodarstvu i poduzetnicima trebalo omogućiti pod povoljnijim uvjetima sudjelovanje u poslovima sanacija, a tu bi svakako svoje mjesto morale naći i ovdašnje pilane.

Nužnost hitne reakcije

Željko Erent smatra da bi se u svjetlu nastale situacije trebalo brzo reagirati prema određenim institucijama, i djelovati transparentno pri čemu je dao prigovor pojedinim medijima koji su nekvalitetno izvještavali o stanju na našem području. Vazma Malnar istakla je da je prije dvadesetak dana čabarski kraj bio poznat po prirodnim ljepotama, a sada se može »podičiti« samo uništenim šumama i devastiranim prostorom, da bi raspravu o navedenoj temi okončao gradonačelnik Kristijan Rajšel navodeći da je sada krajnje vrijeme da se poduzmu konkretne mjere kako bi grad Čabar dobio ono mjesto koje mu i pripada, a ne da ga se prema određenim kriterijima tretira kao razvijeno područje.

Potom je Kristijan Rajšel iznio podatak da je do današnjeg dana pristiglo u gradsku upravu više od 700 zahtjeva za utvrđivanje nastalih šteta, što je ponukalo predsjednika Vijeća Josipa Malnara da predloži, a potom je vijeće jednoglasno prihvatilo prijedlog da se rok za dostavu zahtjeva koji istječe 21. veljače produži do kraja mjeseca, dakle do 28. veljače. Kako bi se posao na procjeni šteta od elementarne nepogode na području grada Čabra što kvalitetnije obavio, Gradsko vijeće imenovalo je posebno Povjerenstvo u sastavu: Ivana Lakota, dipl. iur. za predsjednicu, a za članove Predrag Janeš, struč. spec. inž. agr., Goran Šoštarić, dipl. inž. šum., Lidija Ikasović, inž. građ. i Alen Lipovac, dipl. iur.

Izvor:Novi list
Naslovna foto:Paulina Nina Topić

Sličan sadržaj