Uragan Marie pete kategorije na istočnom Pacifiku, tropska oluja Cristobal na Atlantiku

Posljednji dio kolovoza i početak rujna vrhunac su uragana i tropskih oluja na Atlantiku i na istočnom Pacifiku.
Naglo jačanje uragana Marie na istočnom Pacifiku je počelo ispred pacifičkih obala Meksika. U četvrtak 22.kolovoza nastala je tropska oluja koja je nakon sljedeća 24 sata poprimila obilježja uragana prve kategorije s vjetrovima stalne brzine i do 120 km/h. Potom je u sljedećih 24 sata poprimio obilježja uragana četvrte kategorije s vjetrovima stalne brzine i do 215 km/h. Uragan je nastavio rasti te je sada najveće kategorije, pete s vjetrovima stalne brzine i do 260 km/h. Nakon 12 sati prognozira se postupno slabljenje.

Ovo je prvi uragan pete kategorije na istočnom Pacifiku u zadnje četiri godine. Zadnji uragan je bio u lipnju 2010. godine po imenu Celia.

Trenutno se uragan nalazi 800 km jugozapadno od meksičkog poluotoka te ide se kreće prema otvorenom oceanu.

Položaj i prognoza intenziteta i putanje uragana Marie

Na Atlantiku je nova tropska oluja. Nad južnim Bahamima jučer je formirana tropska oluja nazvana Cristobal. Ovo je treća ovogodišnja tropska oluja na Atlantiku. Bahami će dobiti obilniju kišu. Vjetrovi će biti jačine i do 75 km/h. Sljedećih se dana očekuje jačanje oluje, te bi trebala postati uragan prve kategorije.

Položaj i prognoza intenziteta i putanje tropske oluje Cristobal

Sličan sadržaj