Veća oborinska masa na području BiH i Crne Gore / Jača grmljavinska nevremena

201409201045.D2

Izražena meteorološka, kako bismo mi u meteorološkom žargonu rekli, bomba, djeluje trenutno na vrijeme na širem području, a glavnina se, bar prema dostupnim materijalima s interneta nalazi na području BiH i Crne Gore.

Veći dio BiH i Crne Gore zahvaćen je intenzivnijim oborinama, a u Crnoj Gori ima i izražene grmljavine.

Sve to možete vidjeti na sljedećem prikazu, krugovima je označena grmljavina.

Oborinska masa će se nastaviti premještati u smjeru jugoistoka do kraja dana i napustiti spomenuto područje, tako da će se bar prolazno vrijeme smiriti.

kisa

Sličan sadržaj