Više lica vremena u SAD-u


Craig Ruttle/AP

Kod nas je zima prošlo vrijeme, ali u dijelu SAD-a, ona je itekako prisutna. Prvo je prošlog vikenda snježna oluja zahvatila sjever zemlje, a bila je toliko snažna da je na mnogim lokacijama donijela rekordne količine snijega, i to ne samo za mjesec travanj.

Potom se sve u blažem obliku ponovilo sredinom ovog tjedna. Istovremeno, dok je prva snježna oluja harala sjeverom, na jugu su se nizale snažne grmljavinske oluje, a pojavio se i niz tornada.

Na jugozapadu suša i visoke temperature dovele su do požara. Jedino jugoistok nije prijavio nikakve nepogode.

Sličan sadržaj