IZOR: More na Kantridi-zapad nezadovoljavajuće za kupanje

Prema posljednjem ispitivanju kakvoće mora na riječkom području, provedenom 27. lipnja od strane Instituta za oceanografiju i ribarstvo, plaža Kantrida-zapad, dobila je nezadovaljavajuću ocjenu, a plaže Kantrida-istok i Rekracijski centar 3. maj ocjenu zadovoljavajuće. Ostale riječke plaže imaju izvrsnu kakvoću mora. Razlog za nezadovoljavajuću ocjenu Kantride-zapad nije naveden. Prema istom ispitivanju, temperatura mora bila je uglavnom oko 26 °C. Rijeka još nema svoju plutaču za mjerenje temperature mora, no i to bi se trebalo promijeniti sljedeće godine.

Više

DHMZ: Rijeka će tek iduće godine dobiti plutaču za mjerenje temperature mora

Poznato je da svi veći gradovi na hrvatskoj obali imaju svoja mjerenja temperature mora, a da Rijeka to nema. Zbog toga smo se još 2016. s upitom obratili DHMZ-u, čiji odgovora tada nismo dobili. No, zato su nam prošle godine, baš negdje u ovo doba odgovorili da će Rijeka dobiti svoja mjerenja u sklopu projekta METMONIC. Kako je od tada prošla godina dana, ponovno smo se javili DHMZ-u u nadi da će nam moći točnije navesti kada bi to moglo biti. Javio nam se voditelj projekta METMONIC Stjepan Ivatek-Šahdan te…

Više