IZOR: More na Kantridi-zapad nezadovoljavajuće za kupanje

Prema posljednjem ispitivanju kakvoće mora na riječkom području, provedenom 27. lipnja od strane Instituta za oceanografiju i ribarstvo, plaža Kantrida-zapad, dobila je nezadovaljavajuću ocjenu, a plaže Kantrida-istok i Rekracijski centar 3. maj ocjenu zadovoljavajuće. Ostale riječke plaže imaju izvrsnu kakvoću mora. Razlog za nezadovoljavajuću ocjenu Kantride-zapad nije naveden.

Prema istom ispitivanju, temperatura mora bila je uglavnom oko 26 °C. Rijeka još nema svoju plutaču za mjerenje temperature mora, no i to bi se trebalo promijeniti sljedeće godine.