Accuweather i Microsoft pokrenuli aplikaciju “Winter Warrior”

Ako volite zimu i snijeg, onda je aplikacija “Winter Warrior” koju su osmislili Accuweather i Microsoft, pravi način da saznate koliko ste zapravo bolje ili lošije zimske uvjete imali u godini svog rođenja.

Aplikacija je osmišljena na način da upišete svoje ime, godinu rođenja i rodno mjesto za sebe, ali i za onog drugog s kim se želite usporediti. Na temelju godine rođenja i lokacije rođenja prve osobe, te godine rođenja i lokacije druge osobe, aplikacija povlači podatke iz zadanih godina i uspoređuje u kojoj je godini palo više snijega i proglašava “Zimskog ratnika”.

Vjerojatno najbolje radi za područje SAD-a, iako upisom lokacija, dobiju se i hrvatski gradovi. Aplikacija se nalazi na sljedećoj adresi.

Sličan sadržaj