Austrijski grad postaje energetski nezavisan

Grad Guessinga 1985. bio je na dnu ljestivce ekonomski razvijenih gradova. Gospodarstvo nije teklo onako kako je trebalo, a mjesto nije bilo ni pretjerano naseljeno niti razvijeno. Stanovnici su bili svijesni da žive s bogatim prirodnim resursima koje mogu iskorištavati do određene granice i koji im mogu učiniti život ljepšim.

Danas, nakon svih godina mnogo se toga promijenilo. Guessing godišnje posjećuje 15.000 turista samo zbog proučavanja modela lokalne energetske nezavisnosti, ‘Guessing modela’, koji se temelji na pametnom iskorištavanju lokalnih energenata umjesto nemaštovitog uvoza.

Stanovnici pokrivaju 85% vlastitih potreba za grijanje, 200% za električnom energijom i 15% za potrbe bioplina. Sukladno s time smanjila se i emisija CO2 s 37.000 tona 1996. na 27.000 tona 2009. godine. A to je samo dio ostvarenja plana koji predviđa 100-postotnu neovisnost, čak i o gorivu za cestovna vozila.

Foto: Cism Austria

Sličan sadržaj