DHMZ: Klimatska ocjena mjeseca prosinca i 2015. godine

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA PROSINAC 2015.

Srednja mjesečna temperatura zraka za prosinac 2015. godine na području cijele Hrvatske bila je iznad višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.). Anomalije srednje mjesečne temperature zraka nalaze su u rasponu od 0,5 °C (Gospić) do 5,1 °C (Zavižan).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za prosinac 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (šire podrućje Gospića i Knina), vrlo toplo (dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana), ekstremno toplo (Zavižan, šire područje Rijeke i dio južnog Jadrana) i toplo (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA PROSINAC 2015.

Analiza količina oborine za prosinac 2015. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine u cijeloj Hrvatskoj bile ispod prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da je na čak 15 analiziranih postaja mjesečna količina oborine iznosila 0% (od 0,0 mm (Senj, Šibenik, Knin, Split-Marjan, Hvar, Komiža, Lastovo i Dubrovnik) do 0,3 mm (Parg, Mali Lošinj, Zadar i Zagreb-Grič)), dok je najveća količina oborine za prosinac 2015. godine iznosila 14% (9,0 mm) višegodišnjeg prosjeka za postaju Daruvar.

Oborinske prilike u Hrvatskoj za prosinac 2015. godine opisane su dominantnom kategorijom ekstremno sušno izuzevši dio istočne Hrvatske koji se nalazi u kategoriji vrlo sušno.

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA U 2015. GODINI

Srednja godišnja temperatura zraka za 2015. godinu na području Hrvatske bila je iznad višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.). Anomalije srednje godišnje temperature zraka nalaze se u rasponu od 1,0 °C (Knin) do 2,2 °C (Zagreb-Grič).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za 2015. godinu opisane su dominantnom kategorijom ekstremno toplo dok je šire područje Daruvara svrstano u kategoriju vrlo toplo.

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U 2015. GODINI

Analiza godišnjih količina oborine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da je u 2015. godini u Hrvatskoj na većem broju analiziranih postaja oborine bilo manje od prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za 2015. godinu nalaze u rasponu od 63% (Pazin) do 125% (Komiža) spomenutog prosjeka za ovu godinu.

U kategoriji kišno nalazi se dio srednjeg i južnog Jadrana te šire područje Karlovca i Siska dok je sušno i ekstremno sušno bio na pojedinim dijelovima sjevernog Jadrana. Preostali dio Hrvatske svrstan je u dominantnu kategoriju normalno.

Srednje godišnje temperature zraka za opservatorij Zagreb-Grič

Osim navedenog, usporedbom vrijednosti srednjih godišnjih temperatura zraka za Zagreb-Grič u razdoblju 1862.-2015., vidljivo je da je uz 2012. godinu 2015.-a bila druga najtoplija godina od početka mjerenja (za opservatorij Zagreb-Grič za 2015. godinu srednja godišnja temperatura zraka iznosi 13,7 °C). Očigledan je i dalje pozitivan trend srednje godišnje temperature zraka (1,02 °C / 100 god) za Zagreb-Grič (slika 1). Navedeno ukazuje na činjenicu da temperatura zraka u Hrvatskoj i dalje prati trend globalnog zatopljenja s izvjesnim međugodišnjim kolebanjima.

Izvor: DHMZ

Sličan sadržaj