DHMZ: Klimatska ocjena siječnja 2017.

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA SIJEČANJ 2017.

Na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka za siječanj 2017. godine bila je ispod višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) na što ukazuje negativan predznak temperaturnih anomalija. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -4,3°C (Daruvar) do -2,1°C (Poreč). U prvoj dekadi siječnja 2017. godine na nekim postajama (Komiža, Makarska, Split aerodrom i Dubrovnik aerodrom) zabilježene su rekorne vrijednosti minimalne dnevne temperature zraka budući da su premašeni apsolutni minimumi navedenih postaja (tablice 1 i 2).

Tablica 1. Usporedba minimalne dnevne temperature zraka dana 7. siječnja 2017. godine s podacima iz raspoloživog niza (1981. – 2016.) za postaje Komiža, Makarska i Split aerodrom.

Postaje Komiža Makarska Split aerodrom
Minimalna dnevna temperatura zraka (°C) dana 7.1.2017. -4,5 -5,5 -8,2
Apsolutni minimum (°C) -3,3
25. 1. 2000.
-4,0
27. i 28. 1. 1981.
-6,1
13. 1. 1985.

Tablica 2. Usporedba minimalne dnevne temperature zraka dana 8. siječnja 2017. godine za postaju Dubrovnik aerodrom s podacima iz raspoloživog niza (1981. – 2016.)

Postaja Dubrovnik aerodrom
Minimalna dnevna temperatura zraka (°C) dana 8.1.2017. -7,4
Apsolutni minimum (°C) -5,7
12. 1. 1985.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za siječanj 2017. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo hladno (istočna Hrvatska, sjeverni, srednji i dio južnog Jadrana), ekstremno hladno (šire područje otoka Hvara) i hladno (preostali dio Hrvatske).

 

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA SIJEČANJ 2017.

Analiza količina oborine za siječanj 2017. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za siječanj 2017. godine nalaze u rasponu od 34% višegodišnjeg prosjeka u Poreču (23,8 mm) do 147% tog prosjeka u Komiži (155,7 mm) i Lastovu (123,6 mm).Oborinske prilike u Hrvatskoj za siječanj 2017. godine opisane su dominanstnom kategorijom normalno dok je dio sjevernog Jadrana svrstan u kategoriju sušno, a dio južnog Jadrana u kategoriju kišno.

Broj dana sa snježnim pokrivačem ≥ 1 cm u siječnju 2017. godine kretao se od 1 (Dubrovnik) do 31 (Puntijarka). Maksimalna visina snježnog pokrivača izmjerena je na Zavižanu i iznosila je 74 cm.

Sličan sadržaj