DHMZ: Klimatska ocjena za kolovoz i ljeto 2015. / Ljeto 2015. u Rijeci s najvećim pozitivnim odstupanjem!

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA KOLOVOZ 2015.

Srednja mjesečna temperatura zraka za kolovoz 2015. godine bila je u cijeloj Hrvatskoj iznad višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) na što ukazuju pozitivne anomalije srednje mjesečne temperature zraka. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 1.7°C (Knin) do 3.9°C (Bjelovar).Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za kolovoz 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (šire područje Knina), vrlo toplo (dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana i zaleđa) i dominantnom kategorijom ekstremno toplo (preostali dio Hrvatske).

 

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA KOLOVOZ 2015.

Analiza količina oborine za kolovoz 2015. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine bile na podjednakom broju postaja iznad odnosno ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za kolovoz 2015. godine nalaze u rasponu od 42% višegodišnjeg prosjeka u Senju (45.0 mm) do 230% tog prosjeka u Komiži (105.3 mm).Oborinske prilike u Hrvatskoj za kolovoz 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (šire područje Senja, Parga i Zavižana), kišno (dio istočne Hrvatske, šire područje Siska te dio srednjeg i južnog Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA U LJETO 2015. GODINE

Srednja temperatura zraka na sezonskoj skali (ljeto) u Hrvatskoj bila je iznad višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. godina. Odgovarajuće temperaturne anomalije za ljeto (lipanj, srpanj, kolovoz) 2015. bile su u rasponu od 2.1°C (Knin i Komiža) do 3.6°C (Rijeka).Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2015. godine opisane su dominantnom kategorijom ekstremno toplo (cijela Hrvatska).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U LJETO 2015. GODINE

Analiza ljetnih količina oborine izraženih u % ljetnih vrijednosti (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine u Hrvatskoj bile većinom ispod prosjeka. Izuzetak čini Parg gdje je ljetna količina oborine bila jednaka višegodišnjem prosjeku dok je na nekoliko meteoroloških postaja (Dubrovnik, Hvar, Komiža, Knin i Šibenik) taj prosjek premašen. Količine su se kretale od 32% ljetnih količina oborine u Lastovu do 136% spomenutog prosjeka u Kninu.Prema raspodjeli percentila oborinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2015. godine svrstane su u sljedeće kategorije: vrlo sušno (šire područje Senja i Ogulina te dio središnje i istočne Hrvatske), sušno (dio središnje i istočne Hrvatske te dio sjevernog i južnog Jadrana), kišno (šire područje Knina) i normalno (preostali dio Hrvatske).

Sličan sadržaj