DHMZ: Klimatska ocjena za ožujak 2017. godine

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA OŽUJAK 2017. Na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka za ožujak 2017. godine bila je viša od višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.). Temperaturne anomalije nalazile su se u rasponu od 2,0°C (Komiža) do 4,8°C (Parg). Usporedba s raspoloživim nizom postaje Dubrovnik je pokazala da je srednja mjesečna temperatura zraka za ožujak 2017. godine najviša vrijednost srednje mjesečne temperature zraka za ožujak od kada postoje meteorološka motrenja na toj postaji (tablica 1). U skladu sa standardnom operativnom praksom na Državnom hidrometeorološkom zavodu provodi se…

Više

DHMZ: Klimatska ocjena za kolovoz i ljeto 2015. / Ljeto 2015. u Rijeci s najvećim pozitivnim odstupanjem!

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA KOLOVOZ 2015. Srednja mjesečna temperatura zraka za kolovoz 2015. godine bila je u cijeloj Hrvatskoj iznad višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) na što ukazuju pozitivne anomalije srednje mjesečne temperature zraka. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 1.7°C (Knin) do 3.9°C (Bjelovar).Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za kolovoz 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (šire područje Knina), vrlo toplo (dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana i zaleđa) i dominantnom kategorijom ekstremno toplo (preostali dio Hrvatske).   ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA KOLOVOZ…

Više