DHMZ: Klimatska ocjena za ožujak 2017. godine

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA OŽUJAK 2017.

Na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka za ožujak 2017. godine bila je viša od višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.). Temperaturne anomalije nalazile su se u rasponu od 2,0°C (Komiža) do 4,8°C (Parg). Usporedba s raspoloživim nizom postaje Dubrovnik je pokazala da je srednja mjesečna temperatura zraka za ožujak 2017. godine najviša vrijednost srednje mjesečne temperature zraka za ožujak od kada postoje meteorološka motrenja na toj postaji (tablica 1). U skladu sa standardnom operativnom praksom na Državnom hidrometeorološkom zavodu provodi se ocjena izuzetnosti srednjih dnevnih temperatura zraka za postaje Zagreb-Grič, Rijeka i Split-Marjan. U tablicama 2 i 3 prikazani su dobiveni rezultati za ožujak 2017. godine za postaje Rijeka i Split-Marjan. Za postaju Zagreb-Grič u ožujku 2017. godine nije bilo rekordnih srednjih dnevnih temperatura zraka.Tablica 1. Usporedba srednje mjesečne temperature zraka za ožujak s raspoloživim nizom (1961. – 2016.) postaje Dubrovnik.

Srednja mjesečna temperatura zraka (°C), Dubrovnik
srednja mjesečna temperatura zraka (°C), ožujak 2017. 14,1
raspoloživi niz (1961. – 2016.) 14,0/ožujak 2001.

Tablica 2. Rekordno topli dani u ožujku 2017. za postaju Rijeka.

Rekordno topli dani, Rijeka, ožujak 2017.
29. 3. 30. 3.
srednja dnevna temperatura zraka (°C) za razmatrane dane, ožujak 2017. 18,1 18,9
raspoloživi niz (1948. – 2016.) 15,6/1981 16,0/1981

Tablica 3. Rekordno topli dani u ožujku 2017. za postaju Split-Marjan.

Rekordno topli dani, Split-Marjan, ožujak 2017.
30. 3.
srednja dnevna temperatura zraka (°C) dana 30. ožujka 2017. 20,4
raspoloživi niz (1948. – 2016.) 17,6/1981

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za ožujak 2017. godine opisane su dominantnom kategorijom vrlo toplo dok je samo dio istočne Hrvatske svrstan u kategoriju toplo.

 

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA OŽUJAK 2017.

Analiza količina oborine za ožujak 2017. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za ožujak 2017. godine nalaze u rasponu od 29% višegodišnjeg prosjeka za postaju Zagreb-Grič (14,7 mm) do 152% tog prosjeka u Osijeku (67,6 mm).Oborinske prilike u Hrvatskoj za ožujak 2017. godine opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno sušno (šire područje Zagreba), vrlo sušno (dio sjeverne i sjeverozapadne Hrvatske), sušno (dio središnje Hrvatske te dio sjevernog i južnog Jadrana), kišno (šire područje Osijeka) i normalno (preostali dio Hrvatske).

Sličan sadržaj