Ovo su tornadima najpodložnija područja na svijetu, a nisu nemogući ni kod nas

Tornada spadaju u jednu od najrazornijih meteoroloških nepogoda na planetu, a u svijetu od njih svake godine strada velik broj ljudi.

Najčešće se pojavljuju u tzv. “Aleji tornada” na području SAD-a, ali se pojavljuju i u drugim manje poznatim krajevima svijeta. Zapravo mogući su svugdje gdje se poklope uvjeti za njihov nastanak.

Jake oluje mogu dovesti do stvaranja tornada na kopnu ili pijavica nad vodenom površinom kad je zrak nestabilan, a dođe do sudara veće količine hladnog i toplog zraka. Tada dolazi do brze i nagle romjene vjetra po visini, štostvara uvjete za nastanak tornada.

Primat u svijetu definitivno ima SAD, ali tornada se redovno pojavljuju i u Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Indiji i Brazilu. Područja poput Argentine, Urugvaja, Australije, Japana, Kine, Rusije, Ukrajine, Poljske i Njemačke mogu se kategorizirati kao ona gdje su tornada moguća i gdje su registrirana.

Jedno veliko područje snižene opasnosti od tornada proteže se od sjevera Francuske sve do Rusije, a u prošlosti se tornado pojavio čak i na Arapskom poluotoku.

Tornado kod Lisca u srpnju 2008. godine
Ne trebamo ići po svijetu da bi vidjeli da su tornada moguća i kod nas. 8. srpnja 2008. godine, tornado se pojavio u zaleđu Rijeke, kod Lisca, na prilično brdovitom terenu što je neuobičajeno za razvoj tornada. Putanja mu je bila dulja od 1km, a nestao je razbivši se o planinu. Na putanji kroz šumu tornado je sasvim uništio stabla koja su bila deblja i od pola metra. Radilo se o F2 tornadu čija brzina u vrtlogu može prelaziti i 250 km/h. Počinio je i materijalnu štetu na obiteljskim kućama.

Zaključak je da tornada kod nas možda i jesu rijetka pojava, ali definitivno njihovo nastajanje nije nemoguće. Isto pravilo može se primijeniti i na ostatak svijeta.

Naslovna: Licac, srpanj 2008.; Facebook: Kukuljanovo donja cesta

Sličan sadržaj