DHMZ: Klimatska ocjena za mjesec kolovoz 2016.

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA KOLOVOZ 2016.

Srednja mjesečna temperatura zraka za kolovoz 2016. godine bila je gotovo u cijeloj Hrvatskoj iznad višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) na što ukazuju pozitivne anomalije srednje mjesečne temperature zraka. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -0,3°C (Daruvar) do 1,9°C (Dubrovnik).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za kolovoz 2016. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (dio sjevernog i južnog Jadrana te šire područje Zagreba, Bjelovara, Gospića i Zadra) i normalno (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA KOLOVOZ 2016.

Analiza količina oborine za kolovoz 2016. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za kolovoz 2016. godine nalaze u rasponu od 4% višegodišnjeg prosjeka u Dubrovniku (2,6 mm) do 247% tog prosjeka u Malom Lošinju (167,4 mm). Rekordna količina oborine za kolovoz 2016. zabilježena je na postaji Mali Lošinj budući da je navedena mjesečna količina oborine (167,4 mm) premašila maksimalnu mjesečnu količinu oborine za kolovoz prema raspoloživom nizu postaje Mali Lošinj (164,9 mm, kolovoz 1966. godine).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za kolovoz 2016. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (šire područje Slavonskog Broda i Zagreba te dio srednjeg i južnog Jadrana), vrlo sušno (šire područje Dubrovnika), kišno (šire područje Bjelovara), vrlo kišno (šire područje Malog Lošinja) i normalno (preostali dio Hrvatske).

Sličan sadržaj