DHMZ: Klimatska ocjena za travanj 2017.

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA TRAVANJ 2017.

Travanj 2017. godine obilježile su srednje mjesečne temperature zraka više od višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) izuzevši Daruvar gdje je srednja mjesečna temperatura zraka bila neznatno ispod prosjeka. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -0,1 °C (Daruvar) do 1,9 °C (Parg).Tablica 1. Pregled apsolutnih maksimalnih temperatura zraka za travanj 2017. godine i usporedba s raspoloživim nizom dotičnih postaja. Navedene su vrijednosti za samo one postaje koje su uključene u analizu klimatskih anomalija u Republici Hrvatskoj.

Naziv meteorološke postaje Godina od kada su raspoloživi podaci Vrijednost najviše izmjerene temperature (°C) u travnju (do 2016.) u razdoblju od kada su raspoloživi podaci Datum kada je postignuta najviša vrijednost
(* označava nepotpuni niz)
Vrijednost najviše izmjerene temperature (°C) u travnju 2017. Datum kada je postignuta vrijednost najviše izmjerene temperature u travnju 2017.
Dubrovnik 1961. 26,3 22. 4. 2000.* 23,1 12.4.
Senj 1948. 29,5 28.4.2012.* 26,5 3.4.
Šibenik 1949. 28,8 21.4.2000. 22,8 1.4.
Slavonski Brod 1963. 31,4 24.4.1968. 24,6 26.4
Knin 1949. 29,2 25.4.1952. 23,7 2.4.
Rijeka 1948. 28,9 28.4.2012. 26,0 3.4.
Karlovac 1949. 30,6 24.4.1968. 25,8 1.4.
Osijek 1899. 30,9 24.4.1968.* 24,2 28.4
Hvar 1858. 27,8 26.4.1952.* 22,0 12.4.
Pazin 1961. 28,8 9.4.2011. 24,6 3.4.
Split-Marjan 1948. 27,7 21.4.2000. 22,1 15.4.
Ogulin 1949. 28,1 30.4.2013. 24,9 10.4.
Komiža 1981. 27,5 29.4.2012. 22,5 11.4.
Sisak 1949. 31,1 29.4.2012. 25,2 10.4.
Daruvar 1978. 31,3 29.4.2012. 25,5 2.4.
Mali Lošinj 1961. 26,1 25.4.1962. 23,7 3.4.
Poreč 1981. 28,0 28.4.2012.* 23,0 2.4.
Zagreb-Maksimir 1949. 30,5 29.4.2012. 24,7 1.4.
Bjelovar 1949. 30,3 29.4.2012. 24,6 1.4.
Zagreb-Grič 1861. 29,8 29.4.2012.* 25,0 1.4.
Varaždin 1949. 30,4 29.4.2012. 23,8 10.4.
Gospić 1872. 27,9 28.4.2012.* 21,9 11.4.
Lastovo 1948. 27,3 29.4.2012.* 21,8 11.4.
Zadar 1961. 25,8 25.4.1962. 21,4 14.4.
Parg 1950. 26,0 23.4.1968.* 20,5 3.4.
Puntijarka 1981. 24,0 27.4.1992. 18,0 3.4.
Zavižan 1953. 19,4 28.4.2012.* 13,8 11.4.

Odstupanja apsolutne maksimalne temperature zraka za travanj 2017. bila su uglavnom viša od odgovarajućeg prosjeka (1961. – 1990.), a nalazila su se u rasponu od -1,6 °C (Osijek) do 4,2 °C (Rijeka). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u travnju 2017. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka (tablica 1).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za travanj 2017. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (dio sjeverozapadne i središnje Hrvatske, sjeverni Jadran, te dio srednjeg i južnog Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske).

 

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA TRAVANJ 2017.

Analiza količina oborine za travanj 2017. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine na većini analiziranih postaja bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za travanj 2017. nalaze u rasponu od 44% višegodišnjeg prosjeka na postaji Bjelovar (28,2 mm) do 165% tog prosjeka u Zadru (98,7 mm).Oborinske prilike u Hrvatskoj za travanj 2017. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (dio sjeverne i središnje Hrvatske te šire područje Splita), vrlo kišno (šire područje Zadra) i normalno (preostali dio Hrvatske).

Sličan sadržaj