DHMZ O KLIMATOLOŠKOM LJETU I KOLOVOZU: U PGŽ EKSTREMNO TOPLO I SUŠNO LJETO

Na svojim službenim stranicam Državni hidrometeorološki zavod osvrnuo se na proteklo klimatološko ljeto i kolovoz koji su za nama, a cijelo priopćenje prenosimo u nastavku.

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA U LJETO 2013. GODINE

Srednje temperature zraka na sezonskoj skali (ljeto) su na čitavom području Hrvatske bile više od odgovarajućeg višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. Odstupanja srednje ljetne temperature zraka (lipanj, srpanj, kolovoz) su se kretala od 1.2°C u Komiži do 2.6°C u Zagrebu (Grič).Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2013. godine opisane su dominantnom kategorijom ekstremno toplo dok je šire područje Daruvara, Knina te dijela južnog Jadrana svrstano u kategoriju vrlo toplo.

 

 

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U LJETO 2013. GODINE

Analiza ljetnih količina oborine izraženih u % ljetnih vrijednosti (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine bile manje od prosjeka u gotovo u cijeloj Hrvatskoj. Izuzetak čini Knin gdje je taj prosjek premašen. Količine su se kretale od 10% ljetnih količina oborine u Komiži do 116% u Kninu.Prema raspodjeli percentila oborinske prilike svrstane su u sljedeće kategorije: sušno (veći dio sjevernog Jadrana, središnje i istočne Hrvatske), ekstremno sušno (Parg), vrlo sušno (dio sjeverozapadne Hrvatske i dio južnog Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske).

 

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA KOLOVOZ 2013.

Analiza temperaturnih anomalija za kolovoz 2013. godine pokazuje da su u cijeloj Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile iznad višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 1.8°C u Komiži i Zadru do 3.3°C u Gospiću.Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za kolovoz 2013. godine opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno toplo (istočna Hrvatska te dio sjeverozapadne i središnje Hrvatske) i vrlo toplo (preostali dio Hrvatske).

 

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA KOLOVOZ 2013.

Analiza količina oborine za kolovoz 2013. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za kolovoz 2013. godine nalaze u rasponu od 4% višegodišnjeg prosjeka u Komiži (1.5 mm) do 145% tog prosjeka u Dubrovniku (114.3 mm).Oborinske prilike u Hrvatskoj za kolovoz 2013. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (dio sjeverozapadne Hrvatske te srednjeg i južnog Jadrana), kišno (šire područje Dubrovnika) i normalno (preostali dio Hrvatske).

 

 

Sličan sadržaj